Parsun outboards logo

Skive 6 GB/T97.1-6

(washer 6)

Parsun F9.9/F15 fw indtag

Parsun Vaskemaskine 6 GB/T97.1-6 bruges på de følgende sider

Cylinder og krumtaphus 1

Parsun påhængsmotor F15 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Fw indtag

Parsun påhængsmotor F15 FW INTAKE

Knastaksel

Parsun påhængsmotor F15 CAMSHAFT

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F15 UPPER CASING

Fw bundbeklædning og beslag

Parsun påhængsmotor F15 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Bw elektrisk 2

Parsun påhængsmotor F15 BW ELECTRIC 2

Elektrisk 2

Parsun påhængsmotor F15 ELECTRIC 2

Beslag 2

Parsun påhængsmotor F15 BRACKET 2

Nederste hus og drev 2

Parsun påhængsmotor F15 LOWER CASING AND DRIVE 2

Cylinder og krumtaphus 2

Parsun påhængsmotor F15 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F15 CONTROL SYSTEM

Fw elektrisk 2

Parsun påhængsmotor F15 FW ELECTRIC 2

Bw-indtag

Parsun påhængsmotor F15 BW INTAKE

Styretøj

Parsun påhængsmotor F15 STEERING

Brændstof

Parsun påhængsmotor F15 FUEL

Bw kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F15 BW CONTROL SYSTEM

Olie pande

Parsun påhængsmotor F15 OIL PAN

Elektrisk 1

Parsun påhængsmotor F15 ELECTRIC 1

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F15 BOTTOM COWLING

Nedre hus og drev 1

Parsun påhængsmotor F15 LOWER CASING AND DRIVE 1

Beslag

Parsun påhængsmotor F2.6 BRACKET

Forret

Parsun påhængsmotor F2.6 STARTER

Nedre hus og drev 1

Parsun påhængsmotor F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 1

Tænding

Parsun påhængsmotor F2.6 IGNITOR

Cylinder og krumtaphus 1

Parsun påhængsmotor F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 1

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F2.6 UPPER CASING

Nederste hus og drev 2

Parsun påhængsmotor F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 2

Indtag

Parsun påhængsmotor F2.6 INTAKE

Cylinder og krumtaphus 2

Parsun påhængsmotor F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Cylinder og krumtaphus 1

Parsun påhængsmotor F4 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Nederste drev

Parsun påhængsmotor F4 LOWER DRIVE

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F4 BOTTOM COWLING

Indtag

Parsun påhængsmotor F4 INTAKE

Brændstoftank

Parsun påhængsmotor F4 FUEL TANK

Cylinder og krumtaphus 2

Parsun påhængsmotor F4 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Forret

Parsun påhængsmotor F4 STARTER

Beslag

Parsun påhængsmotor F4 BRACKET

Nedre kabinet og kørsel

Parsun påhængsmotor F4 LOWER CASING AND DRIVE

Tænding

Parsun påhængsmotor F4 IGNITOR

Brændstof

Parsun påhængsmotor F4 FUEL

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F4 UPPER CASING

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F6A BOTTOM COWLING

Brændstof

Parsun påhængsmotor F6A FUEL

Elektrisk

Parsun påhængsmotor F6A ELECTRIC

Topbeklædningsenhed

Parsun påhængsmotor F6A TOP COWLING ASSEMBLY

Cylinder hoved

Parsun påhængsmotor F6A CYLINDER HEAD

Starterenhed

Parsun påhængsmotor F6A STARTER ASSEMBLY

Indre brændstoftank

Parsun påhængsmotor F6A INNER FUEL TANK

Motorenhed

Parsun påhængsmotor F6A ENGINE ASSEMBLY

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F6A UPPER CASING

Topstykke samling

Parsun påhængsmotor F6A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Styretøj

Parsun påhængsmotor F6A STEERING

Krumtaphus

Parsun påhængsmotor F6A CRANKCASE

Nedre kabinet og kørsel

Parsun påhængsmotor F6A LOWER CASING AND DRIVE

Elektrisk

Parsun påhængsmotor F9.8 ELECTRIC

Topbeklædning

Parsun påhængsmotor F9.8 TOP COWLING

Krumtaphus

Parsun påhængsmotor F9.8 CRANKCASE

Nedre kabinet og kørsel

Parsun påhængsmotor F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Knastaksel

Parsun påhængsmotor F9.8 CAMSHAFT

Fw elektrisk 1

Parsun påhængsmotor F9.8 FW ELECTRIC 1

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F9.8 BOTTOM COWLING

Brændstof

Parsun påhængsmotor F9.8 FUEL

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F9.8 UPPER CASING

Cylinder hoved

Parsun påhængsmotor F9.8 CYLINDER HEAD

Kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F9.8 CONTROL SYSTEM

Fw beslag

Parsun påhængsmotor F9.8 FW BRACKET

Beslag 1

Parsun påhængsmotor F20A BRACKET 1

Topbeklædningsenhed

Parsun påhængsmotor F20A TOP COWLING ASSEMBLY

Nedre kabinetdriver 2

Parsun påhængsmotor F20AEFI LOWER CASING DRIVER 2

Elektrisk 1

Parsun påhængsmotor F20A ELECTRIC 1

Krumtaphus

Parsun påhængsmotor F20AEFI CRANK CASE

Starterenhed

Parsun påhængsmotor F20A STARTER ASSEMBLY

Cylinder hoved

Parsun påhængsmotor F20A CYLINDER HEAD

Knastaksel

Parsun påhængsmotor F20AEFI CAMSHAFT

Nedre hus og drev 1

Parsun påhængsmotor F20A LOWER CASING AND DRIVE 1

Motor assy

Parsun påhængsmotor F20AEFI ENGINE ASSY

Kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F20A CONTROL SYSTEM

Beslag 1

Parsun påhængsmotor F20AEFI BRACKET 1

Top cowling assy

Parsun påhængsmotor F20AEFI TOP COWLING ASSY

Brændstofsystem

Parsun påhængsmotor F20A FUEL SYSTEM

Elektrisk 1

Parsun påhængsmotor F20AEFI ELECTRICAL 1

Beslag 2

Parsun påhængsmotor F20A BRACKET 2

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F20A UPPER CASING

Starter assy

Parsun påhængsmotor F20AEFI STARTER ASSY

Elektrisk 2

Parsun påhængsmotor F20A ELECTRIC 2

Cylinder hoved

Parsun påhængsmotor F20AEFI CYLINDER HEAD

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F20A BOTTOM COWLING

Styretøj

Parsun påhængsmotor F20A STEERING

Nedre kabinetdriver 1

Parsun påhængsmotor F20AEFI LOWER CASING DRIVER 1

Topstykke samling

Parsun påhængsmotor F20A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F20AEFI CONTROL SYSTEM

Nederste hus og drev 2

Parsun påhængsmotor F20A LOWER CASING AND DRIVE 2

Brændstofsystem

Parsun påhængsmotor F20AEFI FUEL SYSTEM

Krumtaphus

Parsun påhængsmotor F20A CRANKCASE

Beslag 2

Parsun påhængsmotor F20AEFI BRACKET 2

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F20AEFI UPPER CASING

Elektrisk 2

Parsun påhængsmotor F20AEFI ELECTRICAL 2

Knastaksel

Parsun påhængsmotor F20A CAMSHAFT

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F20AEFI BOTTOM COWLING

Styretøj

Parsun påhængsmotor F20AEFI STEERING

Motorenhed

Parsun påhængsmotor F20A ENGINE ASSEMBLY

Topstykke assy

Parsun påhængsmotor F20AEFI CYLINDER HEAD ASSY

Bw cylinder og krumtaphus

Parsun påhængsmotor F25 BW CYLINDER AND CRANKCASE

Fw cylinder og krumtaphus

Parsun påhængsmotor F25 FW CYLINDER AND CRANKCASE

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F25 BOTTOM COWLING

Styretøj

Parsun påhængsmotor F25 STEERING

Brændstof

Parsun påhængsmotor F25 FUEL

Olie pumpe

Parsun påhængsmotor F25 OIL PUMP

Cylinder og krumtaphus

Parsun påhængsmotor F25 CYLINDER AND CRANKCASE

Nedre hus og drev 1

Parsun påhængsmotor F25 LOWER CASING AND DRIVE 1

Bw elektrisk

Parsun påhængsmotor F25 BW ELECTRIC

Fw elektrisk

Parsun påhængsmotor F25 FW ELECTRIC

Bw bundbeklædning

Parsun påhængsmotor F25 BW BOTTOM COWLING

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F25 UPPER CASING

Fw bundbeklædning og beslag

Parsun påhængsmotor F25 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Elektrisk

Parsun påhængsmotor F25 ELECTRIC

Olie pande

Parsun påhængsmotor F25 OIL PAN

Kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F25 CONTROL SYSTEM

Elektrisk 4

Parsun påhængsmotor F40 ELECTRIC 4

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F40 BOTTOM COWLING

Olie pumpe

Parsun påhængsmotor F40 OIL PUMP

Elektrisk 1

Parsun påhængsmotor F40 ELECTRIC 1

Nedre hus og drev 1

Parsun påhængsmotor F40 LOWER CASING AND DRIVE 1

Cylinder

Parsun påhængsmotor F40 CYLINDER

Indsugningssystem 1

Parsun påhængsmotor F40 INTAKE SYSTEM 1

Kontrolsystem 1

Parsun påhængsmotor F40 CONTROL SYSTEM 1

Topbeklædningsenhed

Parsun påhængsmotor F40 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektrisk brændstofpumpe

Parsun påhængsmotor F40 ELECTRIC FUEL PUMP

Beslag 3

Parsun påhængsmotor F40 BRACKET 3

Elektrisk 3

Parsun påhængsmotor F40 ELECTRIC 3

Oliepande samling

Parsun påhængsmotor F40 OIL PAN ASSEMBLY

Topstykke samling

Parsun påhængsmotor F40 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Indsugningssystem 2

Parsun påhængsmotor F40 INTAKE SYSTEM 2

Krumtaphus

Parsun påhængsmotor F40 CRANKCASE

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F40 UPPER CASING

Brændstofsystem

Parsun påhængsmotor F40 FUEL SYSTEM

Karburatorenhed

Parsun påhængsmotor F40 CARBURETOR ASSEMBLY

Styresystem

Parsun påhængsmotor F40 STEERING SYSTEM

Cylinder

Parsun påhængsmotor F60 CYLINDER

Brændstofsystem

Parsun påhængsmotor F60 FUEL SYSTEM

Kontrolsystem

Parsun påhængsmotor F60 CONTROL SYSTEM

Elektrisk brændstofpumpesamling

Parsun påhængsmotor F60 ELECTRIC FUEL PUMP ASSEMBLY

Bundkappe

Parsun påhængsmotor F60 BOTTOM COWLING

Topbeklædningsenhed

Parsun påhængsmotor F60 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektrisk 2

Parsun påhængsmotor F60 ELECTRIC 2

Oliebeholder samling

Parsun påhængsmotor F60 OIL SUMP ASSEMBLY

Topstykke reparation

Parsun påhængsmotor F60 CYLINDER HEAD REPAIR

Indsugningssystem

Parsun påhængsmotor F60 INTAKE SYSTEM

Krumtaphus

Parsun påhængsmotor F60 CRANKCASE

Motorenhed (reparationssæt)

Parsun påhængsmotor F60 ENGINE ASSEMBLY (REPAIR KIT)

øvre kappe

Parsun påhængsmotor F60 UPPER CASING

Elektrisk 3

Parsun påhængsmotor F60 ELECTRIC 3

Styring (manuel styring)

Parsun påhængsmotor F60 STEERING (MANUAL CONTROL)

Elektrisk 1

Parsun påhængsmotor F60 ELECTRIC 1

Olie pumpe

Parsun påhængsmotor F60 OIL PUMP

Vaskemaskine 6 GB/T97.1-6 ofte købt sammen med

Håndtag, gearskift

Parsun påhængsmotor F15 STEERING

Vaskemaskine, bølge

Parsun påhængsmotor F15 STEERING

Led, skiftestang

Parsun påhængsmotor F15 STEERING

Websted præsenteret af det svenske firma KM Gruppen AB.
Vi distribuerer Parsun 4-takts påhængsmotorer siden 2006.
Ved bestilling sendes reservedele fra Sverige ofte samme dag.
Hvis du har brug for at kontakte os, kommunikerer vi på engelsk (eller svensk), send os en e-mail til info@parsun.se