Parsun outboards logo

šroub m6x20 GB/T5783-M6x20

(bolt m6x20)

Parsun F8/F9.8 Kliková skříň

Parsun Šroub m6x20 GB/T5783-M6x20 se používá na následujících stránkách

Vačková hřídel

Parsun vnější F9.8 CAMSHAFT

Spodní kryt

Parsun vnější F9.8 BOTTOM COWLING

Horní kryt

Parsun vnější F9.8 UPPER CASING

Kliková skříň

Parsun vnější F9.8 CRANKCASE

Závorka

Parsun vnější F9.8 BRACKET

Držák fw

Parsun vnější F9.8 FW BRACKET

Válec a kliková skříň 1

Parsun vnější F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Válec a kliková skříň 2

Parsun vnější F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 2

řízení

Parsun vnější F2.6 CONTROL

Nižší pohon

Parsun vnější F4 LOWER DRIVE

řízení

Parsun vnější F4 CONTROL

Startér

Parsun vnější F4 STARTER

Válec a kliková skříň 2

Parsun vnější F4 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Závorka

Parsun vnější F4 BRACKET

Sestava startéru

Parsun vnější F6A STARTER ASSEMBLY

Sestava hlavy válců

Parsun vnější F6A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Kontrolní systém

Parsun vnější F6A CONTROL SYSTEM

Sestava horního krytu

Parsun vnější F6A TOP COWLING ASSEMBLY

Spodní skříň a pohon

Parsun vnější F6A LOWER CASING AND DRIVE

Hlava válce

Parsun vnější F6A CYLINDER HEAD

Spodní kryt

Parsun vnější F6A BOTTOM COWLING

Válec a kliková skříň 2

Parsun vnější F15 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Kontrolní systém

Parsun vnější F15 CONTROL SYSTEM

Startér

Parsun vnější F15 STARTER

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F15 LOWER CASING AND DRIVE 1

Elektrický 1

Parsun vnější F15 ELECTRIC 1

Válec a kliková skříň 1

Parsun vnější F15 CYLINDER AND CRANKCASE 1

řízení

Parsun vnější F15 STEERING

Držák 2

Parsun vnější F15 BRACKET 2

Olejová vana

Parsun vnější F15 OIL PAN

Spodní kryt a konzola fw

Parsun vnější F15 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Elektrický 1

Parsun vnější F20A ELECTRIC 1

Spodní kryt

Parsun vnější F20A BOTTOM COWLING

řízení

Parsun vnější F20A STEERING

Palivový systém

Parsun vnější F20A FUEL SYSTEM

Hlava válce

Parsun vnější F20A CYLINDER HEAD

Sestava horního krytu

Parsun vnější F20A TOP COWLING ASSEMBLY

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F20A LOWER CASING AND DRIVE 1

Válec a kliková skříň

Parsun vnější F25 CYLINDER AND CRANKCASE

Spodní kryt

Parsun vnější F25 BOTTOM COWLING

řízení

Parsun vnější F25 STEERING

Olejová vana

Parsun vnější F25 OIL PAN

Spodní kryt a konzola fw

Parsun vnější F25 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Kontrolní systém

Parsun vnější F25 CONTROL SYSTEM

Startér

Parsun vnější F25 STARTER

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F25 LOWER CASING AND DRIVE 1

Elektrický 3

Parsun vnější F40 ELECTRIC 3

řídicí systém 1

Parsun vnější F40 CONTROL SYSTEM 1

Sestava horního krytu

Parsun vnější F40 TOP COWLING ASSEMBLY

Sací systém 2

Parsun vnější F40 INTAKE SYSTEM 2

Elektrický 4

Parsun vnější F40 ELECTRIC 4

Horní kryt

Parsun vnější F40 UPPER CASING

Spodní kryt

Parsun vnější F40 BOTTOM COWLING

Systém řízení

Parsun vnější F40 STEERING SYSTEM

Sací systém 1

Parsun vnější F40 INTAKE SYSTEM 1

Spodní kryt

Parsun vnější F60 BOTTOM COWLING

Sací systém

Parsun vnější F60 INTAKE SYSTEM

Elektrický 2

Parsun vnější F60 ELECTRIC 2

Závorka

Parsun vnější F60 BRACKET

Sestava horního krytu

Parsun vnější F60 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektrický 3

Parsun vnější F60 ELECTRIC 3

Elektrický 1

Parsun vnější F60 ELECTRIC 1

Kontrolní systém

Parsun vnější F60 CONTROL SYSTEM

Šroub m6x20 GB/T5783-M6x20 často kupované společně s

Web představuje švédská společnost KM Gruppen AB.
Distribuujeme čtyřtaktní přívěsné motory Parsun od roku 2006.
Při objednávce jsou náhradní díly dodávány ze Švédska, často ve stejný den.
Pokud potřebujete kontaktovat nás, komunikujeme v angličtině (nebo švédštině) info@parsun.se