Parsun outboards logo

Podkładka 6 GB/T97.1-6

(washer 6)

Parsun F8/F9.8 Układ sterowania

Parsun Pralka 6 GB/T97.1-6 jest używany na kolejnych stronach

Wał rozrządczy

Parsun silnik zaburtowy F9.8 CAMSHAFT

Fw elektryczny 1

Parsun silnik zaburtowy F9.8 FW ELECTRIC 1

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F9.8 BOTTOM COWLING

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F9.8 UPPER CASING

Głowica cylindra

Parsun silnik zaburtowy F9.8 CYLINDER HEAD

Rozrusznik

Parsun silnik zaburtowy F9.8 STARTER

Układ sterowania

Parsun silnik zaburtowy F9.8 CONTROL SYSTEM

Wspornik

Parsun silnik zaburtowy F9.8 BRACKET

Wspornik fw

Parsun silnik zaburtowy F9.8 FW BRACKET

Elektryczny

Parsun silnik zaburtowy F9.8 ELECTRIC

Górna osłona

Parsun silnik zaburtowy F9.8 TOP COWLING

Korbowód

Parsun silnik zaburtowy F9.8 CRANKCASE

Dolna obudowa i napęd

Parsun silnik zaburtowy F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Dolna obudowa i napęd 1

Parsun silnik zaburtowy F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 1

Zapalnik

Parsun silnik zaburtowy F2.6 IGNITOR

Cylinder i skrzynia korbowa 1

Parsun silnik zaburtowy F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F2.6 UPPER CASING

Dolna obudowa i napęd 2

Parsun silnik zaburtowy F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 2

Cylinder i skrzynia korbowa 2

Parsun silnik zaburtowy F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Wspornik

Parsun silnik zaburtowy F2.6 BRACKET

Rozrusznik

Parsun silnik zaburtowy F2.6 STARTER

Zbiornik paliwa

Parsun silnik zaburtowy F4 FUEL TANK

Cylinder i skrzynia korbowa 2

Parsun silnik zaburtowy F4 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Rozrusznik

Parsun silnik zaburtowy F4 STARTER

Wspornik

Parsun silnik zaburtowy F4 BRACKET

Dolna obudowa i napęd

Parsun silnik zaburtowy F4 LOWER CASING AND DRIVE

Zapalnik

Parsun silnik zaburtowy F4 IGNITOR

Paliwo

Parsun silnik zaburtowy F4 FUEL

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F4 UPPER CASING

Cylinder i skrzynia korbowa 1

Parsun silnik zaburtowy F4 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Dolny napęd

Parsun silnik zaburtowy F4 LOWER DRIVE

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F4 BOTTOM COWLING

Montaż górnej osłony

Parsun silnik zaburtowy F6A TOP COWLING ASSEMBLY

Głowica cylindra

Parsun silnik zaburtowy F6A CYLINDER HEAD

Montaż rozrusznika

Parsun silnik zaburtowy F6A STARTER ASSEMBLY

Wspornik

Parsun silnik zaburtowy F6A BRACKET

Wewnętrzny zbiornik paliwa

Parsun silnik zaburtowy F6A INNER FUEL TANK

Montaż silnika

Parsun silnik zaburtowy F6A ENGINE ASSEMBLY

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F6A UPPER CASING

Zespół głowicy cylindrów

Parsun silnik zaburtowy F6A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Sterowniczy

Parsun silnik zaburtowy F6A STEERING

Korbowód

Parsun silnik zaburtowy F6A CRANKCASE

Dolna obudowa i napęd

Parsun silnik zaburtowy F6A LOWER CASING AND DRIVE

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F6A BOTTOM COWLING

Elektryczny

Parsun silnik zaburtowy F6A ELECTRIC

Bw elektryczny 2

Parsun silnik zaburtowy F15 BW ELECTRIC 2

Rozrusznik

Parsun silnik zaburtowy F15 STARTER

Elektryczny 2

Parsun silnik zaburtowy F15 ELECTRIC 2

Wspornik 2

Parsun silnik zaburtowy F15 BRACKET 2

Dolna obudowa i napęd 2

Parsun silnik zaburtowy F15 LOWER CASING AND DRIVE 2

Cylinder i skrzynia korbowa 2

Parsun silnik zaburtowy F15 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Układ sterowania

Parsun silnik zaburtowy F15 CONTROL SYSTEM

Fw elektryczny 2

Parsun silnik zaburtowy F15 FW ELECTRIC 2

Spożycie bw

Parsun silnik zaburtowy F15 BW INTAKE

Sterowniczy

Parsun silnik zaburtowy F15 STEERING

System sterowania bw

Parsun silnik zaburtowy F15 BW CONTROL SYSTEM

Miska olejowa

Parsun silnik zaburtowy F15 OIL PAN

Elektryczny 1

Parsun silnik zaburtowy F15 ELECTRIC 1

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F15 BOTTOM COWLING

Dolna obudowa i napęd 1

Parsun silnik zaburtowy F15 LOWER CASING AND DRIVE 1

Cylinder i skrzynia korbowa 1

Parsun silnik zaburtowy F15 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Wlot fw

Parsun silnik zaburtowy F15 FW INTAKE

Wał rozrządczy

Parsun silnik zaburtowy F15 CAMSHAFT

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F15 UPPER CASING

Fw dolna osłona i wspornik

Parsun silnik zaburtowy F15 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Dolna obudowa i napęd 1

Parsun silnik zaburtowy F20A LOWER CASING AND DRIVE 1

Zespół silnika

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI ENGINE ASSY

Układ sterowania

Parsun silnik zaburtowy F20A CONTROL SYSTEM

Wspornik 1

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI BRACKET 1

Górny zespół osłony

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI TOP COWLING ASSY

System paliwowy

Parsun silnik zaburtowy F20A FUEL SYSTEM

Elektryczny 1

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI ELECTRICAL 1

Wspornik 2

Parsun silnik zaburtowy F20A BRACKET 2

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F20A UPPER CASING

Zestaw rozrusznika

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI STARTER ASSY

Elektryczny 2

Parsun silnik zaburtowy F20A ELECTRIC 2

Głowica cylindra

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI CYLINDER HEAD

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F20A BOTTOM COWLING

Sterowniczy

Parsun silnik zaburtowy F20A STEERING

Dolny sterownik obudowy 1

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI LOWER CASING DRIVER 1

Zespół głowicy cylindrów

Parsun silnik zaburtowy F20A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Układ sterowania

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI CONTROL SYSTEM

Dolna obudowa i napęd 2

Parsun silnik zaburtowy F20A LOWER CASING AND DRIVE 2

System paliwowy

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI FUEL SYSTEM

Korbowód

Parsun silnik zaburtowy F20A CRANKCASE

Wspornik 2

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI BRACKET 2

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI UPPER CASING

Elektryczny 2

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI ELECTRICAL 2

Wał rozrządczy

Parsun silnik zaburtowy F20A CAMSHAFT

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI BOTTOM COWLING

Sterowniczy

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI STEERING

Montaż silnika

Parsun silnik zaburtowy F20A ENGINE ASSEMBLY

Zespół głowicy cylindrów

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI CYLINDER HEAD ASSY

Wspornik 1

Parsun silnik zaburtowy F20A BRACKET 1

Montaż górnej osłony

Parsun silnik zaburtowy F20A TOP COWLING ASSEMBLY

Dolny sterownik obudowy 2

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI LOWER CASING DRIVER 2

Elektryczny 1

Parsun silnik zaburtowy F20A ELECTRIC 1

Korbowód

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI CRANK CASE

Montaż rozrusznika

Parsun silnik zaburtowy F20A STARTER ASSEMBLY

Głowica cylindra

Parsun silnik zaburtowy F20A CYLINDER HEAD

Wał rozrządczy

Parsun silnik zaburtowy F20AEFI CAMSHAFT

Pompa olejowa

Parsun silnik zaburtowy F25 OIL PUMP

Cylinder i skrzynia korbowa

Parsun silnik zaburtowy F25 CYLINDER AND CRANKCASE

Dolna obudowa i napęd 1

Parsun silnik zaburtowy F25 LOWER CASING AND DRIVE 1

Bw electric

Parsun silnik zaburtowy F25 BW ELECTRIC

Fw electric

Parsun silnik zaburtowy F25 FW ELECTRIC

Dolna osłona bw

Parsun silnik zaburtowy F25 BW BOTTOM COWLING

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F25 UPPER CASING

Fw dolna osłona i wspornik

Parsun silnik zaburtowy F25 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Rozrusznik

Parsun silnik zaburtowy F25 STARTER

Elektryczny

Parsun silnik zaburtowy F25 ELECTRIC

Miska olejowa

Parsun silnik zaburtowy F25 OIL PAN

Układ sterowania

Parsun silnik zaburtowy F25 CONTROL SYSTEM

Cylinder bw i skrzynia korbowa

Parsun silnik zaburtowy F25 BW CYLINDER AND CRANKCASE

Cylinder fw i skrzynia korbowa

Parsun silnik zaburtowy F25 FW CYLINDER AND CRANKCASE

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F25 BOTTOM COWLING

Sterowniczy

Parsun silnik zaburtowy F25 STEERING

Cylinder

Parsun silnik zaburtowy F40 CYLINDER

Układ dolotowy 1

Parsun silnik zaburtowy F40 INTAKE SYSTEM 1

System sterowania 1

Parsun silnik zaburtowy F40 CONTROL SYSTEM 1

Montaż górnej osłony

Parsun silnik zaburtowy F40 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektryczna pompa paliwa

Parsun silnik zaburtowy F40 ELECTRIC FUEL PUMP

Wspornik 3

Parsun silnik zaburtowy F40 BRACKET 3

Rozrusznik

Parsun silnik zaburtowy F40 STARTER

Elektryczny 3

Parsun silnik zaburtowy F40 ELECTRIC 3

Zespół miski olejowej

Parsun silnik zaburtowy F40 OIL PAN ASSEMBLY

Zespół głowicy cylindrów

Parsun silnik zaburtowy F40 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Układ dolotowy 2

Parsun silnik zaburtowy F40 INTAKE SYSTEM 2

Korbowód

Parsun silnik zaburtowy F40 CRANKCASE

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F40 UPPER CASING

System paliwowy

Parsun silnik zaburtowy F40 FUEL SYSTEM

Zespół gaźnika

Parsun silnik zaburtowy F40 CARBURETOR ASSEMBLY

Układ kierowniczy

Parsun silnik zaburtowy F40 STEERING SYSTEM

Elektryczny 4

Parsun silnik zaburtowy F40 ELECTRIC 4

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F40 BOTTOM COWLING

Pompa olejowa

Parsun silnik zaburtowy F40 OIL PUMP

Elektryczny 1

Parsun silnik zaburtowy F40 ELECTRIC 1

Dolna obudowa i napęd 1

Parsun silnik zaburtowy F40 LOWER CASING AND DRIVE 1

Dolna osłona

Parsun silnik zaburtowy F60 BOTTOM COWLING

Montaż górnej osłony

Parsun silnik zaburtowy F60 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektryczny 2

Parsun silnik zaburtowy F60 ELECTRIC 2

Zespół miski olejowej

Parsun silnik zaburtowy F60 OIL SUMP ASSEMBLY

Naprawa głowicy cylindrów

Parsun silnik zaburtowy F60 CYLINDER HEAD REPAIR

Układ dolotowy

Parsun silnik zaburtowy F60 INTAKE SYSTEM

Korbowód

Parsun silnik zaburtowy F60 CRANKCASE

Montaż silnika (zestaw naprawczy)

Parsun silnik zaburtowy F60 ENGINE ASSEMBLY (REPAIR KIT)

Wspornik

Parsun silnik zaburtowy F60 BRACKET

Górna obudowa

Parsun silnik zaburtowy F60 UPPER CASING

Elektryczny 3

Parsun silnik zaburtowy F60 ELECTRIC 3

Sterowanie (sterowanie ręczne)

Parsun silnik zaburtowy F60 STEERING (MANUAL CONTROL)

Elektryczny 1

Parsun silnik zaburtowy F60 ELECTRIC 1

Pompa olejowa

Parsun silnik zaburtowy F60 OIL PUMP

Cylinder

Parsun silnik zaburtowy F60 CYLINDER

System paliwowy

Parsun silnik zaburtowy F60 FUEL SYSTEM

Układ sterowania

Parsun silnik zaburtowy F60 CONTROL SYSTEM

Zespół elektrycznej pompy paliwa

Parsun silnik zaburtowy F60 ELECTRIC FUEL PUMP ASSEMBLY

Pralka 6 GB/T97.1-6 często kupowane razem z

Uszczelka, korek skrzyni biegów

Parsun silnik zaburtowy F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Zespół filtra paliwa

Parsun silnik zaburtowy F9.8 FUEL

Strona prezentowana przez szwedzką firmę KM Gruppen AB.
Dystrybuujemy czterosuwowe silniki zaburtowe Parsun od 2006 roku.
Przy zamawianiu części zamienne są wysyłane ze Szwecji, często tego samego dnia.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, komunikujemy się w języku angielskim (lub szwedzkim), napisz do nas na adres info@parsun.se