Parsun outboards logo

Podložka 6 GB/T97.1-6

(washer 6)

Parsun F8/F9.8 elektrický

Parsun Podložka 6 GB/T97.1-6 se používá na následujících stránkách

Horní kryt

Parsun vnější F9.8 UPPER CASING

Hlava válce

Parsun vnější F9.8 CYLINDER HEAD

Startér

Parsun vnější F9.8 STARTER

Kontrolní systém

Parsun vnější F9.8 CONTROL SYSTEM

Přívod

Parsun vnější F9.8 INTAKE

Závorka

Parsun vnější F9.8 BRACKET

Držák fw

Parsun vnější F9.8 FW BRACKET

Elektrický

Parsun vnější F9.8 ELECTRIC

Horní kryt

Parsun vnější F9.8 TOP COWLING

Kliková skříň

Parsun vnější F9.8 CRANKCASE

Spodní skříň a pohon

Parsun vnější F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Vačková hřídel

Parsun vnější F9.8 CAMSHAFT

Fw elektrický 1

Parsun vnější F9.8 FW ELECTRIC 1

Spodní kryt

Parsun vnější F9.8 BOTTOM COWLING

Válec a kliková skříň 1

Parsun vnější F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Horní kryt

Parsun vnější F2.6 UPPER CASING

Spodní skříň a pohon 2

Parsun vnější F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 2

Přívod

Parsun vnější F2.6 INTAKE

Válec a kliková skříň 2

Parsun vnější F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Závorka

Parsun vnější F2.6 BRACKET

Startér

Parsun vnější F2.6 STARTER

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 1

Zapalovač

Parsun vnější F2.6 IGNITOR

Startér

Parsun vnější F4 STARTER

Závorka

Parsun vnější F4 BRACKET

Spodní skříň a pohon

Parsun vnější F4 LOWER CASING AND DRIVE

Zapalovač

Parsun vnější F4 IGNITOR

Palivo

Parsun vnější F4 FUEL

Horní kryt

Parsun vnější F4 UPPER CASING

Válec a kliková skříň 1

Parsun vnější F4 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Nižší pohon

Parsun vnější F4 LOWER DRIVE

Spodní kryt

Parsun vnější F4 BOTTOM COWLING

Přívod

Parsun vnější F4 INTAKE

Palivová nádrž

Parsun vnější F4 FUEL TANK

Válec a kliková skříň 2

Parsun vnější F4 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Vnitřní palivová nádrž

Parsun vnější F6A INNER FUEL TANK

Sestava motoru

Parsun vnější F6A ENGINE ASSEMBLY

Horní kryt

Parsun vnější F6A UPPER CASING

Sestava hlavy válců

Parsun vnější F6A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

řízení

Parsun vnější F6A STEERING

Kliková skříň

Parsun vnější F6A CRANKCASE

Spodní skříň a pohon

Parsun vnější F6A LOWER CASING AND DRIVE

Spodní kryt

Parsun vnější F6A BOTTOM COWLING

Elektrický

Parsun vnější F6A ELECTRIC

Sestava horního krytu

Parsun vnější F6A TOP COWLING ASSEMBLY

Hlava válce

Parsun vnější F6A CYLINDER HEAD

Sestava startéru

Parsun vnější F6A STARTER ASSEMBLY

Závorka

Parsun vnější F6A BRACKET

Přívod

Parsun vnější F15 INTAKE

Kontrolní systém

Parsun vnější F15 CONTROL SYSTEM

Fw elektrický 2

Parsun vnější F15 FW ELECTRIC 2

Bw příjem

Parsun vnější F15 BW INTAKE

řízení

Parsun vnější F15 STEERING

Bw kontrolní systém

Parsun vnější F15 BW CONTROL SYSTEM

Olejová vana

Parsun vnější F15 OIL PAN

Elektrický 1

Parsun vnější F15 ELECTRIC 1

Spodní kryt

Parsun vnější F15 BOTTOM COWLING

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F15 LOWER CASING AND DRIVE 1

Válec a kliková skříň 1

Parsun vnější F15 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Příjem fw

Parsun vnější F15 FW INTAKE

Vačková hřídel

Parsun vnější F15 CAMSHAFT

Horní kryt

Parsun vnější F15 UPPER CASING

Spodní kryt a konzola fw

Parsun vnější F15 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Bw elektrický 2

Parsun vnější F15 BW ELECTRIC 2

Startér

Parsun vnější F15 STARTER

Elektrický 2

Parsun vnější F15 ELECTRIC 2

Držák 2

Parsun vnější F15 BRACKET 2

Spodní skříň a pohon 2

Parsun vnější F15 LOWER CASING AND DRIVE 2

Válec a kliková skříň 2

Parsun vnější F15 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Elektrický 2

Parsun vnější F20A ELECTRIC 2

Hlava válce

Parsun vnější F20AEFI CYLINDER HEAD

Spodní kryt

Parsun vnější F20A BOTTOM COWLING

řízení

Parsun vnější F20A STEERING

Ovladač spodního krytu 1

Parsun vnější F20AEFI LOWER CASING DRIVER 1

Sestava hlavy válců

Parsun vnější F20A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Kontrolní systém

Parsun vnější F20AEFI CONTROL SYSTEM

Spodní skříň a pohon 2

Parsun vnější F20A LOWER CASING AND DRIVE 2

Palivový systém

Parsun vnější F20AEFI FUEL SYSTEM

Kliková skříň

Parsun vnější F20A CRANKCASE

Držák 2

Parsun vnější F20AEFI BRACKET 2

Horní kryt

Parsun vnější F20AEFI UPPER CASING

Přívod

Parsun vnější F20A INTAKE

Elektrický 2

Parsun vnější F20AEFI ELECTRICAL 2

Vačková hřídel

Parsun vnější F20A CAMSHAFT

Spodní kryt

Parsun vnější F20AEFI BOTTOM COWLING

řízení

Parsun vnější F20AEFI STEERING

Sestava motoru

Parsun vnější F20A ENGINE ASSEMBLY

Hlava válce sestava

Parsun vnější F20AEFI CYLINDER HEAD ASSY

Držák 1

Parsun vnější F20A BRACKET 1

Sestava horního krytu

Parsun vnější F20A TOP COWLING ASSEMBLY

Ovladač spodního krytu 2

Parsun vnější F20AEFI LOWER CASING DRIVER 2

Elektrický 1

Parsun vnější F20A ELECTRIC 1

Kliková skříň

Parsun vnější F20AEFI CRANK CASE

Sestava startéru

Parsun vnější F20A STARTER ASSEMBLY

Přívod

Parsun vnější F20AEFI INTAKE

Hlava válce

Parsun vnější F20A CYLINDER HEAD

Vačková hřídel

Parsun vnější F20AEFI CAMSHAFT

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F20A LOWER CASING AND DRIVE 1

Sestava motoru

Parsun vnější F20AEFI ENGINE ASSY

Kontrolní systém

Parsun vnější F20A CONTROL SYSTEM

Držák 1

Parsun vnější F20AEFI BRACKET 1

Top kapotáž assy

Parsun vnější F20AEFI TOP COWLING ASSY

Palivový systém

Parsun vnější F20A FUEL SYSTEM

Elektrický 1

Parsun vnější F20AEFI ELECTRICAL 1

Držák 2

Parsun vnější F20A BRACKET 2

Horní kryt

Parsun vnější F20A UPPER CASING

Startovací sestava

Parsun vnější F20AEFI STARTER ASSY

Bw elektrický

Parsun vnější F25 BW ELECTRIC

Fw elektrický

Parsun vnější F25 FW ELECTRIC

Spodní kryt kap

Parsun vnější F25 BW BOTTOM COWLING

Horní kryt

Parsun vnější F25 UPPER CASING

Spodní kryt a konzola fw

Parsun vnější F25 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Startér

Parsun vnější F25 STARTER

Elektrický

Parsun vnější F25 ELECTRIC

Olejová vana

Parsun vnější F25 OIL PAN

Kontrolní systém

Parsun vnější F25 CONTROL SYSTEM

Přívod

Parsun vnější F25 INTAKE

Válec a kliková skříň

Parsun vnější F25 BW CYLINDER AND CRANKCASE

Fw válec a kliková skříň

Parsun vnější F25 FW CYLINDER AND CRANKCASE

Spodní kryt

Parsun vnější F25 BOTTOM COWLING

řízení

Parsun vnější F25 STEERING

Olejové čerpadlo

Parsun vnější F25 OIL PUMP

Válec a kliková skříň

Parsun vnější F25 CYLINDER AND CRANKCASE

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F25 LOWER CASING AND DRIVE 1

Držák 3

Parsun vnější F40 BRACKET 3

Startér

Parsun vnější F40 STARTER

Elektrický 3

Parsun vnější F40 ELECTRIC 3

Sestava olejové vany

Parsun vnější F40 OIL PAN ASSEMBLY

Sestava hlavy válců

Parsun vnější F40 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Sací systém 2

Parsun vnější F40 INTAKE SYSTEM 2

Kliková skříň

Parsun vnější F40 CRANKCASE

Horní kryt

Parsun vnější F40 UPPER CASING

Palivový systém

Parsun vnější F40 FUEL SYSTEM

Sestava karburátoru

Parsun vnější F40 CARBURETOR ASSEMBLY

Systém řízení

Parsun vnější F40 STEERING SYSTEM

Elektrický 4

Parsun vnější F40 ELECTRIC 4

Spodní kryt

Parsun vnější F40 BOTTOM COWLING

Olejové čerpadlo

Parsun vnější F40 OIL PUMP

Elektrický 1

Parsun vnější F40 ELECTRIC 1

Spodní skříň a pohon 1

Parsun vnější F40 LOWER CASING AND DRIVE 1

Sací systém 1

Parsun vnější F40 INTAKE SYSTEM 1

řídicí systém 1

Parsun vnější F40 CONTROL SYSTEM 1

Sestava horního krytu

Parsun vnější F40 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektrické palivové čerpadlo

Parsun vnější F40 ELECTRIC FUEL PUMP

Sací systém

Parsun vnější F60 INTAKE SYSTEM

Kliková skříň

Parsun vnější F60 CRANKCASE

Sestava motoru (opravná sada)

Parsun vnější F60 ENGINE ASSEMBLY (REPAIR KIT)

Závorka

Parsun vnější F60 BRACKET

Horní kryt

Parsun vnější F60 UPPER CASING

Elektrický 3

Parsun vnější F60 ELECTRIC 3

řízení (manuální ovládání)

Parsun vnější F60 STEERING (MANUAL CONTROL)

Elektrický 1

Parsun vnější F60 ELECTRIC 1

Olejové čerpadlo

Parsun vnější F60 OIL PUMP

Palivový systém

Parsun vnější F60 FUEL SYSTEM

Kontrolní systém

Parsun vnější F60 CONTROL SYSTEM

Sestava elektrického palivového čerpadla

Parsun vnější F60 ELECTRIC FUEL PUMP ASSEMBLY

Spodní kryt

Parsun vnější F60 BOTTOM COWLING

Sestava horního krytu

Parsun vnější F60 TOP COWLING ASSEMBLY

Elektrický 2

Parsun vnější F60 ELECTRIC 2

Sestava olejové vany

Parsun vnější F60 OIL SUMP ASSEMBLY

Oprava hlavy válců

Parsun vnější F60 CYLINDER HEAD REPAIR

Podložka 6 GB/T97.1-6 často kupované společně s

Upevňovací a ovládací kabel

Parsun vnější F9.8 FW BOTTOM COWLING AND CONTROL

Těsnění, zástrčka převodovky

Parsun vnější F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Sestava palivového filtru

Parsun vnější F9.8 FUEL

Web představuje švédská společnost KM Gruppen AB.
Distribuujeme čtyřtaktní přívěsné motory Parsun od roku 2006.
Při objednávce jsou náhradní díly dodávány ze Švédska, často ve stejný den.
Pokud potřebujete kontaktovat nás, komunikujeme v angličtině (nebo švédštině) info@parsun.se