Parsun outboards logo

Aluslaatta 6 GB/T97.1-6

(washer 6)

Parsun F5A/F6A ylempi kotelo

Parsun Pesin 6 GB/T97.1-6 käytetään seuraavilla sivuilla

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F6A BOTTOM COWLING

Polttoainetta

Parsun perämoottori F6A FUEL

Sähköinen

Parsun perämoottori F6A ELECTRIC

Yläkopan kokoonpano

Parsun perämoottori F6A TOP COWLING ASSEMBLY

Sylinterikansi

Parsun perämoottori F6A CYLINDER HEAD

Käynnistyskokoonpano

Parsun perämoottori F6A STARTER ASSEMBLY

Sulkumerkki

Parsun perämoottori F6A BRACKET

Sisempi polttoainesäiliö

Parsun perämoottori F6A INNER FUEL TANK

Moottorin kokoonpano

Parsun perämoottori F6A ENGINE ASSEMBLY

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F6A UPPER CASING

Sylinterikannen kokoonpano

Parsun perämoottori F6A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Kampikammio

Parsun perämoottori F6A CRANKCASE

Alaosa ja kotelo

Parsun perämoottori F6A LOWER CASING AND DRIVE

Sulkumerkki

Parsun perämoottori F2.6 BRACKET

Käynnistin

Parsun perämoottori F2.6 STARTER

Alempi kotelo ja käyttölaite 1

Parsun perämoottori F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 1

Sytytin

Parsun perämoottori F2.6 IGNITOR

Sylinteri ja kampikammio 1

Parsun perämoottori F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F2.6 UPPER CASING

Alempi kotelo ja käyttölaite 2

Parsun perämoottori F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 2

Saanti

Parsun perämoottori F2.6 INTAKE

Sylinteri ja kampikammio 2

Parsun perämoottori F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Sylinteri ja kampikammio 1

Parsun perämoottori F4 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Ala-asema

Parsun perämoottori F4 LOWER DRIVE

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F4 BOTTOM COWLING

Saanti

Parsun perämoottori F4 INTAKE

Polttoainetankki

Parsun perämoottori F4 FUEL TANK

Sylinteri ja kampikammio 2

Parsun perämoottori F4 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Käynnistin

Parsun perämoottori F4 STARTER

Sulkumerkki

Parsun perämoottori F4 BRACKET

Alaosa ja kotelo

Parsun perämoottori F4 LOWER CASING AND DRIVE

Sytytin

Parsun perämoottori F4 IGNITOR

Polttoainetta

Parsun perämoottori F4 FUEL

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F4 UPPER CASING

Sähköinen

Parsun perämoottori F9.8 ELECTRIC

Yläpäällinen

Parsun perämoottori F9.8 TOP COWLING

Kampikammio

Parsun perämoottori F9.8 CRANKCASE

Alaosa ja kotelo

Parsun perämoottori F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Nokka-akseli

Parsun perämoottori F9.8 CAMSHAFT

Sähköinen 1

Parsun perämoottori F9.8 FW ELECTRIC 1

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F9.8 BOTTOM COWLING

Polttoainetta

Parsun perämoottori F9.8 FUEL

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F9.8 UPPER CASING

Sylinterikansi

Parsun perämoottori F9.8 CYLINDER HEAD

Käynnistin

Parsun perämoottori F9.8 STARTER

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F9.8 CONTROL SYSTEM

Sulkumerkki

Parsun perämoottori F9.8 BRACKET

Fw-kiinnike

Parsun perämoottori F9.8 FW BRACKET

Sylinteri ja kampikammio 1

Parsun perämoottori F15 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Fw saanti

Parsun perämoottori F15 FW INTAKE

Nokka-akseli

Parsun perämoottori F15 CAMSHAFT

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F15 UPPER CASING

Fw alareunan kotelo ja kiinnike

Parsun perämoottori F15 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Bw sähköinen 2

Parsun perämoottori F15 BW ELECTRIC 2

Käynnistin

Parsun perämoottori F15 STARTER

Sähköinen 2

Parsun perämoottori F15 ELECTRIC 2

Kiinnike 2

Parsun perämoottori F15 BRACKET 2

Alempi kotelo ja käyttölaite 2

Parsun perämoottori F15 LOWER CASING AND DRIVE 2

Sylinteri ja kampikammio 2

Parsun perämoottori F15 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F15 CONTROL SYSTEM

Sähköinen 2

Parsun perämoottori F15 FW ELECTRIC 2

Bw saanti

Parsun perämoottori F15 BW INTAKE

Polttoainetta

Parsun perämoottori F15 FUEL

Bw ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F15 BW CONTROL SYSTEM

öljypannu

Parsun perämoottori F15 OIL PAN

Sähköinen 1

Parsun perämoottori F15 ELECTRIC 1

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F15 BOTTOM COWLING

Alempi kotelo ja käyttölaite 1

Parsun perämoottori F15 LOWER CASING AND DRIVE 1

Kiinnike 1

Parsun perämoottori F20A BRACKET 1

Yläkopan kokoonpano

Parsun perämoottori F20A TOP COWLING ASSEMBLY

Alempi kotelon kuljettaja 2

Parsun perämoottori F20AEFI LOWER CASING DRIVER 2

Sähköinen 1

Parsun perämoottori F20A ELECTRIC 1

Kampikammio

Parsun perämoottori F20AEFI CRANK CASE

Käynnistyskokoonpano

Parsun perämoottori F20A STARTER ASSEMBLY

Sylinterikansi

Parsun perämoottori F20A CYLINDER HEAD

Nokka-akseli

Parsun perämoottori F20AEFI CAMSHAFT

Alempi kotelo ja käyttölaite 1

Parsun perämoottori F20A LOWER CASING AND DRIVE 1

Moottorin kokoonpano

Parsun perämoottori F20AEFI ENGINE ASSY

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F20A CONTROL SYSTEM

Kiinnike 1

Parsun perämoottori F20AEFI BRACKET 1

Alkuun cowling assy

Parsun perämoottori F20AEFI TOP COWLING ASSY

Polttoainejärjestelmä

Parsun perämoottori F20A FUEL SYSTEM

Sähköinen 1

Parsun perämoottori F20AEFI ELECTRICAL 1

Kiinnike 2

Parsun perämoottori F20A BRACKET 2

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F20A UPPER CASING

Aloituspaketti

Parsun perämoottori F20AEFI STARTER ASSY

Sähköinen 2

Parsun perämoottori F20A ELECTRIC 2

Sylinterikansi

Parsun perämoottori F20AEFI CYLINDER HEAD

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F20A BOTTOM COWLING

Alempi kotelon kuljettaja 1

Parsun perämoottori F20AEFI LOWER CASING DRIVER 1

Sylinterikannen kokoonpano

Parsun perämoottori F20A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F20AEFI CONTROL SYSTEM

Alempi kotelo ja käyttölaite 2

Parsun perämoottori F20A LOWER CASING AND DRIVE 2

Polttoainejärjestelmä

Parsun perämoottori F20AEFI FUEL SYSTEM

Kampikammio

Parsun perämoottori F20A CRANKCASE

Kiinnike 2

Parsun perämoottori F20AEFI BRACKET 2

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F20AEFI UPPER CASING

Sähköinen 2

Parsun perämoottori F20AEFI ELECTRICAL 2

Nokka-akseli

Parsun perämoottori F20A CAMSHAFT

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F20AEFI BOTTOM COWLING

Moottorin kokoonpano

Parsun perämoottori F20A ENGINE ASSEMBLY

Sylinterinkansi

Parsun perämoottori F20AEFI CYLINDER HEAD ASSY

Bw sylinteri ja kampikammio

Parsun perämoottori F25 BW CYLINDER AND CRANKCASE

Uusi sylinteri ja kampikammio

Parsun perämoottori F25 FW CYLINDER AND CRANKCASE

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F25 BOTTOM COWLING

Polttoainetta

Parsun perämoottori F25 FUEL

öljypumppu

Parsun perämoottori F25 OIL PUMP

Sylinteri ja kampikammio

Parsun perämoottori F25 CYLINDER AND CRANKCASE

Alempi kotelo ja käyttölaite 1

Parsun perämoottori F25 LOWER CASING AND DRIVE 1

Bw sähköinen

Parsun perämoottori F25 BW ELECTRIC

Fw sähköinen

Parsun perämoottori F25 FW ELECTRIC

Bw pohjakoppa

Parsun perämoottori F25 BW BOTTOM COWLING

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F25 UPPER CASING

Fw alareunan kotelo ja kiinnike

Parsun perämoottori F25 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Käynnistin

Parsun perämoottori F25 STARTER

Sähköinen

Parsun perämoottori F25 ELECTRIC

öljypannu

Parsun perämoottori F25 OIL PAN

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F25 CONTROL SYSTEM

Sähköinen 4

Parsun perämoottori F40 ELECTRIC 4

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F40 BOTTOM COWLING

öljypumppu

Parsun perämoottori F40 OIL PUMP

Sähköinen 1

Parsun perämoottori F40 ELECTRIC 1

Alempi kotelo ja käyttölaite 1

Parsun perämoottori F40 LOWER CASING AND DRIVE 1

Sylinteri

Parsun perämoottori F40 CYLINDER

Imujärjestelmä 1

Parsun perämoottori F40 INTAKE SYSTEM 1

Ohjausjärjestelmä 1

Parsun perämoottori F40 CONTROL SYSTEM 1

Yläkopan kokoonpano

Parsun perämoottori F40 TOP COWLING ASSEMBLY

Sähköinen polttoainepumppu

Parsun perämoottori F40 ELECTRIC FUEL PUMP

Kiinnike 3

Parsun perämoottori F40 BRACKET 3

Käynnistin

Parsun perämoottori F40 STARTER

Sähköinen 3

Parsun perämoottori F40 ELECTRIC 3

öljyastian kokoonpano

Parsun perämoottori F40 OIL PAN ASSEMBLY

Sylinterikannen kokoonpano

Parsun perämoottori F40 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Imujärjestelmä 2

Parsun perämoottori F40 INTAKE SYSTEM 2

Kampikammio

Parsun perämoottori F40 CRANKCASE

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F40 UPPER CASING

Polttoainejärjestelmä

Parsun perämoottori F40 FUEL SYSTEM

Kaasuttimen kokoonpano

Parsun perämoottori F40 CARBURETOR ASSEMBLY

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F40 STEERING SYSTEM

Sylinteri

Parsun perämoottori F60 CYLINDER

Polttoainejärjestelmä

Parsun perämoottori F60 FUEL SYSTEM

Ohjausjärjestelmä

Parsun perämoottori F60 CONTROL SYSTEM

Sähköinen polttoainepumppukokoonpano

Parsun perämoottori F60 ELECTRIC FUEL PUMP ASSEMBLY

Pohjakoppa

Parsun perämoottori F60 BOTTOM COWLING

Yläkopan kokoonpano

Parsun perämoottori F60 TOP COWLING ASSEMBLY

Sähköinen 2

Parsun perämoottori F60 ELECTRIC 2

öljypohjakokoonpano

Parsun perämoottori F60 OIL SUMP ASSEMBLY

Sylinterikannen korjaus

Parsun perämoottori F60 CYLINDER HEAD REPAIR

Imujärjestelmä

Parsun perämoottori F60 INTAKE SYSTEM

Kampikammio

Parsun perämoottori F60 CRANKCASE

Moottorikokoonpano (korjaussarja)

Parsun perämoottori F60 ENGINE ASSEMBLY (REPAIR KIT)

Sulkumerkki

Parsun perämoottori F60 BRACKET

Ylempi kotelo

Parsun perämoottori F60 UPPER CASING

Sähköinen 3

Parsun perämoottori F60 ELECTRIC 3

Ohjaus (manuaalinen ohjaus)

Parsun perämoottori F60 STEERING (MANUAL CONTROL)

Sähköinen 1

Parsun perämoottori F60 ELECTRIC 1

öljypumppu

Parsun perämoottori F60 OIL PUMP

Pesin 6 GB/T97.1-6 usein ostettu yhdessä

Kumitulppa. ylempi kotelo

Parsun perämoottori F6A UPPER CASING

Tiiviste, vaihdelaatikon tulppa

Parsun perämoottori F6A LOWER CASING AND DRIVE

Sivuston esitteli ruotsalainen yritys KM Gruppen AB.
Jaamme Parsun 4-tahti perämoottoreita vuodesta 2006.
Tilauksen yhteydessä varaosat lähetetään Ruotsista, usein samana päivänä.
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, kommunikoimme englanniksi (tai ruotsiksi) lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@parsun.se