Parsun outboards logo

Podložka 6 GB/T97.1-6

(washer 6)

Parsun F20/F25 spodnje ohišje in pogon 1

Parsun Pralni stroj 6 GB/T97.1-6 se uporablja na naslednjih straneh

Oljna črpalka

Parsun izvenkrmni F25 OIL PUMP

Valj in ohišje ročične gredi

Parsun izvenkrmni F25 CYLINDER AND CRANKCASE

Spodnje ohišje in pogon 1

Parsun izvenkrmni F25 LOWER CASING AND DRIVE 1

Bw električni

Parsun izvenkrmni F25 BW ELECTRIC

Fw električni

Parsun izvenkrmni F25 FW ELECTRIC

Bw spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F25 BW BOTTOM COWLING

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F25 UPPER CASING

Spodnji pokrov in nosilec

Parsun izvenkrmni F25 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Zaganjalnik

Parsun izvenkrmni F25 STARTER

Električni

Parsun izvenkrmni F25 ELECTRIC

Oljna posoda

Parsun izvenkrmni F25 OIL PAN

Nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F25 CONTROL SYSTEM

Bw valj in ohišje motorja

Parsun izvenkrmni F25 BW CYLINDER AND CRANKCASE

Sprednji valj in blok motorja

Parsun izvenkrmni F25 FW CYLINDER AND CRANKCASE

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F25 BOTTOM COWLING

Krmiljenje

Parsun izvenkrmni F25 STEERING

Spodnje ohišje in pogon 1

Parsun izvenkrmni F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 1

Vžigalnik

Parsun izvenkrmni F2.6 IGNITOR

Valj in ohišje ročične gredi 1

Parsun izvenkrmni F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F2.6 UPPER CASING

Spodnje ohišje in pogon 2

Parsun izvenkrmni F2.6 LOWER CASING AND DRIVE 2

Valj in ohišje ročične gredi 2

Parsun izvenkrmni F2.6 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Nosilec

Parsun izvenkrmni F2.6 BRACKET

Zaganjalnik

Parsun izvenkrmni F2.6 STARTER

Rezervoar za gorivo

Parsun izvenkrmni F4 FUEL TANK

Valj in ohišje ročične gredi 2

Parsun izvenkrmni F4 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Zaganjalnik

Parsun izvenkrmni F4 STARTER

Nosilec

Parsun izvenkrmni F4 BRACKET

Spodnje ohišje in pogon

Parsun izvenkrmni F4 LOWER CASING AND DRIVE

Vžigalnik

Parsun izvenkrmni F4 IGNITOR

Gorivo

Parsun izvenkrmni F4 FUEL

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F4 UPPER CASING

Valj in ohišje ročične gredi 1

Parsun izvenkrmni F4 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Spodnji pogon

Parsun izvenkrmni F4 LOWER DRIVE

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F4 BOTTOM COWLING

Zgornji pokrov sklopa

Parsun izvenkrmni F6A TOP COWLING ASSEMBLY

Glava cilindra

Parsun izvenkrmni F6A CYLINDER HEAD

Sklop zaganjalnika

Parsun izvenkrmni F6A STARTER ASSEMBLY

Nosilec

Parsun izvenkrmni F6A BRACKET

Notranji rezervoar za gorivo

Parsun izvenkrmni F6A INNER FUEL TANK

Sklop motorja

Parsun izvenkrmni F6A ENGINE ASSEMBLY

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F6A UPPER CASING

Sklop glave valja

Parsun izvenkrmni F6A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Krmiljenje

Parsun izvenkrmni F6A STEERING

Spodnje ohišje in pogon

Parsun izvenkrmni F6A LOWER CASING AND DRIVE

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F6A BOTTOM COWLING

Električni

Parsun izvenkrmni F6A ELECTRIC

Odmična gred

Parsun izvenkrmni F9.8 CAMSHAFT

Fw električni 1

Parsun izvenkrmni F9.8 FW ELECTRIC 1

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F9.8 BOTTOM COWLING

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F9.8 UPPER CASING

Glava cilindra

Parsun izvenkrmni F9.8 CYLINDER HEAD

Zaganjalnik

Parsun izvenkrmni F9.8 STARTER

Nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F9.8 CONTROL SYSTEM

Nosilec

Parsun izvenkrmni F9.8 BRACKET

Fw nosilec

Parsun izvenkrmni F9.8 FW BRACKET

Električni

Parsun izvenkrmni F9.8 ELECTRIC

Zgornji pokrov

Parsun izvenkrmni F9.8 TOP COWLING

Spodnje ohišje in pogon

Parsun izvenkrmni F9.8 LOWER CASING AND DRIVE

Bw električni 2

Parsun izvenkrmni F15 BW ELECTRIC 2

Zaganjalnik

Parsun izvenkrmni F15 STARTER

Električni 2

Parsun izvenkrmni F15 ELECTRIC 2

Nosilec 2

Parsun izvenkrmni F15 BRACKET 2

Spodnje ohišje in pogon 2

Parsun izvenkrmni F15 LOWER CASING AND DRIVE 2

Valj in ohišje ročične gredi 2

Parsun izvenkrmni F15 CYLINDER AND CRANKCASE 2

Nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F15 CONTROL SYSTEM

Fw električni 2

Parsun izvenkrmni F15 FW ELECTRIC 2

Bw vnos

Parsun izvenkrmni F15 BW INTAKE

Krmiljenje

Parsun izvenkrmni F15 STEERING

Bw nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F15 BW CONTROL SYSTEM

Oljna posoda

Parsun izvenkrmni F15 OIL PAN

Električni 1

Parsun izvenkrmni F15 ELECTRIC 1

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F15 BOTTOM COWLING

Spodnje ohišje in pogon 1

Parsun izvenkrmni F15 LOWER CASING AND DRIVE 1

Valj in ohišje ročične gredi 1

Parsun izvenkrmni F15 CYLINDER AND CRANKCASE 1

Fw vnos

Parsun izvenkrmni F15 FW INTAKE

Odmična gred

Parsun izvenkrmni F15 CAMSHAFT

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F15 UPPER CASING

Spodnji pokrov in nosilec

Parsun izvenkrmni F15 FW BOTTOM COWLING AND BRACKET

Spodnje ohišje in pogon 1

Parsun izvenkrmni F20A LOWER CASING AND DRIVE 1

Motor v sestavi

Parsun izvenkrmni F20AEFI ENGINE ASSY

Nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F20A CONTROL SYSTEM

Nosilec 1

Parsun izvenkrmni F20AEFI BRACKET 1

Zgornji pokrovček

Parsun izvenkrmni F20AEFI TOP COWLING ASSY

Sistem za gorivo

Parsun izvenkrmni F20A FUEL SYSTEM

Električni 1

Parsun izvenkrmni F20AEFI ELECTRICAL 1

Nosilec 2

Parsun izvenkrmni F20A BRACKET 2

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F20A UPPER CASING

Starter assy

Parsun izvenkrmni F20AEFI STARTER ASSY

Električni 2

Parsun izvenkrmni F20A ELECTRIC 2

Glava cilindra

Parsun izvenkrmni F20AEFI CYLINDER HEAD

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F20A BOTTOM COWLING

Krmiljenje

Parsun izvenkrmni F20A STEERING

Voznik spodnjega ohišja 1

Parsun izvenkrmni F20AEFI LOWER CASING DRIVER 1

Sklop glave valja

Parsun izvenkrmni F20A CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F20AEFI CONTROL SYSTEM

Spodnje ohišje in pogon 2

Parsun izvenkrmni F20A LOWER CASING AND DRIVE 2

Sistem za gorivo

Parsun izvenkrmni F20AEFI FUEL SYSTEM

Nosilec 2

Parsun izvenkrmni F20AEFI BRACKET 2

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F20AEFI UPPER CASING

Električni 2

Parsun izvenkrmni F20AEFI ELECTRICAL 2

Odmična gred

Parsun izvenkrmni F20A CAMSHAFT

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F20AEFI BOTTOM COWLING

Krmiljenje

Parsun izvenkrmni F20AEFI STEERING

Sklop motorja

Parsun izvenkrmni F20A ENGINE ASSEMBLY

Glava valja v sestavi

Parsun izvenkrmni F20AEFI CYLINDER HEAD ASSY

Nosilec 1

Parsun izvenkrmni F20A BRACKET 1

Zgornji pokrov sklopa

Parsun izvenkrmni F20A TOP COWLING ASSEMBLY

Voznik spodnjega ohišja 2

Parsun izvenkrmni F20AEFI LOWER CASING DRIVER 2

Električni 1

Parsun izvenkrmni F20A ELECTRIC 1

Ohišje ročične gredi

Parsun izvenkrmni F20AEFI CRANK CASE

Sklop zaganjalnika

Parsun izvenkrmni F20A STARTER ASSEMBLY

Glava cilindra

Parsun izvenkrmni F20A CYLINDER HEAD

Odmična gred

Parsun izvenkrmni F20AEFI CAMSHAFT

Sesalni sistem 1

Parsun izvenkrmni F40 INTAKE SYSTEM 1

Nadzorni sistem 1

Parsun izvenkrmni F40 CONTROL SYSTEM 1

Zgornji pokrov sklopa

Parsun izvenkrmni F40 TOP COWLING ASSEMBLY

Električna črpalka za gorivo

Parsun izvenkrmni F40 ELECTRIC FUEL PUMP

Nosilec 3

Parsun izvenkrmni F40 BRACKET 3

Zaganjalnik

Parsun izvenkrmni F40 STARTER

Električni 3

Parsun izvenkrmni F40 ELECTRIC 3

Sklop oljne posode

Parsun izvenkrmni F40 OIL PAN ASSEMBLY

Sklop glave valja

Parsun izvenkrmni F40 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

Sesalni sistem 2

Parsun izvenkrmni F40 INTAKE SYSTEM 2

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F40 UPPER CASING

Sistem za gorivo

Parsun izvenkrmni F40 FUEL SYSTEM

Sklop uplinjača

Parsun izvenkrmni F40 CARBURETOR ASSEMBLY

Krmilni sistem

Parsun izvenkrmni F40 STEERING SYSTEM

Električni 4

Parsun izvenkrmni F40 ELECTRIC 4

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F40 BOTTOM COWLING

Oljna črpalka

Parsun izvenkrmni F40 OIL PUMP

Električni 1

Parsun izvenkrmni F40 ELECTRIC 1

Spodnje ohišje in pogon 1

Parsun izvenkrmni F40 LOWER CASING AND DRIVE 1

Spodnji pokrov

Parsun izvenkrmni F60 BOTTOM COWLING

Zgornji pokrov sklopa

Parsun izvenkrmni F60 TOP COWLING ASSEMBLY

Električni 2

Parsun izvenkrmni F60 ELECTRIC 2

Sklop oljnega korita

Parsun izvenkrmni F60 OIL SUMP ASSEMBLY

Popravilo glave valja

Parsun izvenkrmni F60 CYLINDER HEAD REPAIR

Sesalni sistem

Parsun izvenkrmni F60 INTAKE SYSTEM

Sklop motorja (komplet za popravilo)

Parsun izvenkrmni F60 ENGINE ASSEMBLY (REPAIR KIT)

Nosilec

Parsun izvenkrmni F60 BRACKET

Zgornje ohišje

Parsun izvenkrmni F60 UPPER CASING

Električni 3

Parsun izvenkrmni F60 ELECTRIC 3

Krmiljenje (ročno upravljanje)

Parsun izvenkrmni F60 STEERING (MANUAL CONTROL)

Električni 1

Parsun izvenkrmni F60 ELECTRIC 1

Oljna črpalka

Parsun izvenkrmni F60 OIL PUMP

Sistem za gorivo

Parsun izvenkrmni F60 FUEL SYSTEM

Nadzorni sistem

Parsun izvenkrmni F60 CONTROL SYSTEM

Sklop električne črpalke za gorivo

Parsun izvenkrmni F60 ELECTRIC FUEL PUMP ASSEMBLY

Pralni stroj 6 GB/T97.1-6 pogosto kupljeni skupaj z

Spletno mesto predstavilo švedsko podjetje KM Gruppen AB.
Od leta 2006 distribuiramo 4-taktne izvenkrmne motorje Parsun.
Pri naročilu so rezervni deli dobavljeni s Švedske, pogosto še isti dan.
Če želite stopiti v stik z nami, komuniciramo v angleščini (ali švedščini), nam pišite na info@parsun.se